Like Crazy (Like I'm Crazy)

posted on 26 Dec 2010 03:16 by bigbang-me in Lyrics
 
 
2AM - Like Crazy
เนื้อเพลงเกาหลี-คำร้องไทย-คำแปลไทย
 
[Seulong]
아직 가슴이 아픈 건 참아도 눈물이 나는 건
อา จิก คา ซึม มา อา พึน กอน ชัม มา โด นุน มุล รี นา นึน กอน
หัวใจฉันแม้ว่ามันจะเจ็บปวดจนน้ำตา ไหลออกมาเพราะทนไม่ไหว
입으론 잊었다 말해도 나조차 속여보려고 해도
อิบ บือ รอน อิด จอ โด มัล แฮ โด นา โจ ชา ซก กยอ โพ รยอ โก แฮ โด
ถึงเคยบอกว่าลืมไปแล้ว แต่กลับพยายามหลอกตัวเอง
널 잊지 못해서 그런 거라서
นอล อิด จี มด แท ซอ คือ รอน กอ รา ซอ
คงเป็นเพราะฉันลืมคุณไม่ลง คงจะเป็นอย่างนั้น

[Jokwon]
* 미친 듯이 눈물이 나 이러다 나 정말 무슨 일 날 거 같아
มี ชิน ตึด ชี นุน มุล ลี นา อี รอ ทา นา ชอง มัล มู ซึน อิล นัล กอ กัด ทา
น้ำตาไหลออกมาจนแทบบ้า เหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันจริงๆ

[Changmin]
보란 듯이 잘 살아 보고 싶은데 어떡해 나 계속 눈물이 나
โพ ราน ตึด ชี ซัล รา โพ โก ชิบ พึน เด ออ ตอก แค นา เค ซก นุน มุล ลี นา
แค่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ให้คุณเห็น ฉันจะทำอะไรได้ มีแต่น้ำตาที่เอ่อล้นออกมา

[Jinwoon]
무슨 잘못을 한 건지
มู ซึน ชัล มด ซึล ฮัน กอน จี
ฉันได้ทำอะไรผิดไป
뭐가 너를 떠나게 한 건지
มวอ กา นา รึล ตอ นา เก ฮัน กอน จี
คุณถึงจากฉันไปอย่างนี้
이유를 알 수가 없어서 그런 내가 너무나 분해서
อี ยู รึล อัล ซู กา ออบ ซอ ซอ คือ รอน แน กา นอ มู นา บุน แฮ ซอ
ไม่เข้าใจเหตุผลทำไมกัน ฉันได้แต่เฝ้าโกรธตัวเองที่เป็นแบบนี้
잊어보려 해도 결국 너라서
อิด จอ โพ รยอ แฮ โด คยอล กุก นอ รา ซอ
พยายามที่จะลบเลือนคุณ แต่สุดท้ายก็เพราะคุณ

[Jokwon]
* 미친 듯이 눈물이 나 이러다 나 정말 무슨 일 날 거 같아
มี ชิน ตึด ชี นุน มุล ลี นา อี รอ ทา นา ชอง มัล มู ซึน อิล นัล กอ กัด ทา
น้ำตาไหล ออกมาจนแทบบ้า เหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันจริงๆ
[Changmin]
보란 듯이 잘 살아 보고 싶은데 어떡해 나 계속 눈물이 나
โพ ราน ตึด ชี ซัล รา โพ โก ชิบ พึน เด ออ ตอก แค นา เค ซก นุน มุล ลี นา
แค่ต้อง การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ให้คุณเห็น ฉันจะทำอะไรได้ มีแต่น้ำตาที่เอ่อล้นออกมา


[Jinwoo] + [Seulong]
정말 이유는 모르겠지만 내가 뭐라도 널 섭섭하게 했겠지
ชอง มัล อี ยู นึน โม รือ เกด จี มัน แน กา มวอ รา โด นอล ซอบ ซอบ ฮา เก แฮด เกด จี
เหตุผลจริงๆมันคืออะไรกัน ฉันทำอะไรให้คุณต้องผิดหวัง

[Jokwon]
다 니가 맞으니까 내가 틀린 거니까
ทา นี กา มัด จือ นี กา แน กา ทึล ริน กอ นี กา
คุณนั่นถูกเสมอ มันผิดที่ตัวฉันเอง

[Changmin]
돌아만 와줘 이 눈물을 멈춰줘
ทล รา มัน วา จวอ อี นุน มุล รึล มอม ชวอ จวอ
กลับมาเถอะนะ หยุดน้ำตาพวกนี้ที

미친 듯이 눈물이 나 이러다 나 정말 무슨 일 날 거 같아
มี ชิน ตึด ชี นุน มุล ลี นา อี รอ ทา นา ชอง มัล มูซึน อิล นัล กอ กัด ทา
น้ำตาไหลออกมาจนแทบบ้า เหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันจริงๆ
보란 듯이 잘 살아 보려 했는데 눈물만 나 계속 미친 듯이
โพ ราน ตึด ชี ชัล ซัล รา โพ รยอ แฮด นึน เด นุน มุล มัน นา เค ซก มี ชิน ตึด ชี
แค่พยายามใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ให้คุณเห็น แต่สุดท้ายมีแต่น้ำตาไหลออกมาจนแทบบ้า

คำร้องไทย pangjija – บ้านเอเอ็ม (2IIAM)
เพิ่มว่าใครร้อง-แปลโดย DEKSEARCH ENTERTAINMENT@Sora
 
 
 
2AM - Like Crazy - English Translation
 
My heart is still hurting
I can’t hold in my tears
Even though I said I had already forgotten
Even if I try to lie to myself
Because I still can’t forget you

Like crazy, my tears are falling (my tears are falling)
At this rate I’ll go crazy
I miss living proudly. What should I do? My tears keep falling

What did I do wrong?
Why did we separate?
I don’t know the reason
I’m very furious. No matter how hard I try to forget you, in the end it’s still you

Like crazy, my tears are falling (my tears are falling)
At this rate I’ll go crazy
I miss living proudly. What should I do? My tears keep falling

Even though I really don’t know the reason
No matter what I do will make you mad, right?
Because you’re always right and I’m always wrong
Let’s go back, stop my tears from falling

Like crazy, my tears are falling (my tears are falling)
At this rate I’ll go crazy
I miss living proudly.
What should I do?
My tears keep falling like crazy

Source: LYBIO.net
 
 
...........................................
 
 
images by uppicweb.com
 
 
I'm hurt..
 
 
 
 
................................